Boder


Ønsker du å oppgradere uteområdet, eller har du behov for mer bodplass? Vi tilbyr løsninger på frittstående boder. Ønsker du boden større elle mindre? Ta kontakt med oss for å høre om mulighetene for tilpasninger.

Bod isolert 


Byggesett

285.000,-

Montert med hytte

445.688,-

Montert uten hytte

525.688,-

Bod uisolert 


Byggesett

215.000,-

Montert med hytte

340.688,-

Montert uten hytte

420.688,-

Meld interesse for enheten