Logo

 

Nøkkelferdig leveranse*

*= Totalentreprise over mur med vvs, elektro og kjøkken som sideentrepriser

Generelt:

Telemarkhytter leverer hytte over ferdig støpt såle med VVS, elektro og kjøkken som sideentrepriser.

Sideentrepriser vil si at sideentreprenør fakturerer kundene direkte og står ansvarlig for sine arbeider. I våre priser for nøkkelferdig leveranse* er prisen for sideentrepriser inkludert, men prisene blir fakturert kunde direkte fra sideentreprenør.

Leveransen er i henhold til TEK 17. Faun Gruppen AS er ansvarlig søker på vegne av Telemarkhytter AS og står for innhenting av ansvarsretter, byggesøknad, innhenting av samsvarserklæringer, eventuell midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest. Telemarkhytter står for prosjekt- og byggeledelse, etter at sålen er meldt ferdig støpt; herunder framdrifts- og leveransekoordinering med rørlegger, elektriker og kjøkkenleverandør. Fra dato for byggestart over støpt plate sørger Telemarkhytter for plikter og oppgaver som ivaretar byggherreforskriften vedrørende HMS på bygge- og anleggsplasser.

Utvendig:

YTTERTAK
Yttertak leveres med dampsperre, vindsperre, membran og torv
Taket er dimensjonert for (lett torv) 1300N/m2 og for en snølast på 650 kg/m2
Taket isoleres med 300mm isolasjon, bortsett fra tak på hems som isoleres med 200mm

Det leveres ikke med stigetrinn for adkomst til pipe

YTTERVEGG
Yttervegg med 200mm isolasjon, vindsperre, dampsperre og musebånd. Utvendig panel er stående tett med bunnstokk og «magebelte». Utvendig panel leveres i ubehandlet gran. Bunnstokk leveres i ubehandlet furu.

FLAT HIMLING UTVENDIG (overbygd inngang, overbygd terrasse)
Flat himling utvendig kles med dobbelfals panel i ubehandlet gran

YTTERDØRER
Hovedinngangsdør med vindu som vist på tegning, komplett med vridere og låskasse. Hovedinngangsdøren leveres i farge bomull S0502-Y. Boddør uten vindu som vist på tegning, komplett med vridere og låskasse. Boddør leveres i farge bomull S 0502-Y.
Hovedinngangsdør og boddør leveres med likelås og totalt tre stk. nøkler.

VINDUER/TERRASSEDØR
Vinduer i tre med 3-lags energiglass. Leveres i farge bomull S 0502-Y.
Vinduer leveres uten luftespalte og med avtagbare sprosser i pvc. Sprosseløsning som vist på tegning.
Vinduer leveres med forskjellige funksjoner, se beskrivelse i eget vedlegg for vinduer.
Terrassedør i tre med 3-lags energiglass. Leveres i farge bomull S0502Y. Terrassedør leveres uten luftespalte og med avtagbare sprosser i pvc. Sprosseløsning som vist på tegning.

TERRASSE
Terrasse med impregnert bjelkelag og impregnerte terrassebord legges på fundament som forbruker leverer gjennom sin grunnentreprenør. Terrassebordene blir lagt tett i tett da materialer vil tørke og danne naturlig glippe mellom gulvbordene.

TAKRENNER, TAKHATTER OG BESLAG:
Sorte takrenner og nedløp i stål.
Sort pipehatt.
Sorte stålbeslag der det benyttes beslag.

GESIMS
Gesimsene leveres åpne med synlige sperreender og synlige undertaksplater. Både sperreendene og takplatene er ubehandlet, og det er ikke mulig å få dette behandlet som tilvalg.

TAKUTSTIKK GAVL
Takutstikk i gavl leveres åpne med synlige undertaksplater. Takplatene er ubehandlet, og det er ikke mulig å få dette behandlet som tilvalg.

Innvendig:

HIMLING INNVENDIG
Skyggepanel 14x145mm furu ubehandlet

ETASJESKILLER
Etasjeskiller leveres med 200mm isolasjon, 36mm nedlekting og dampsperre.

GULV
I kjøkken, stue, soverom, hemsrom og eventuell innvendig bod leveres furugulv med dimensjon 25x160 mm. Furugulvet leveres ferdig behandlet med hardvoksolje. Furugulvet festes i tilfarere (lekter) som igjen er festet direkte i den støpte plata. Det benyttes diffusjonssperre og lydplater/isolasjonsmatter mellom furugulvet og den støpte plata. Noe knirk i gulv kan forekomme.
Vi leverer ikke noen form for varme under våre tregulv.
Det leveres fliser med påstøp for varmekabler på bad, entre og i eventuelt teknisk rom og garderobe.
I utvendig bod er det ingen leveranse over støpt og avrettet plate.

BADEROMSGULV

Gulv på bad leveres med påstøp for varmekabler, membran og flis.

INNERVEGGER
Innervegger med 100mm isolasjon. Stue, kjøkken, gang, entre og eventuell oppstue leveres med ubehandlet 21x195mm furu liggende østerdalspanel. Innervegger i øvrige rom leveres med ubehandlet 14x145mm furu liggende skyggepanel.

INNERVEGGER BAD
Vegger på bad leveres med 14x145mm furu liggende skyggepanel. Mot gulv leveres sokkelflis.

DUSJSONE BAD
Dusjsoner leveres med nedsenket gulv og fall mot sluk.
Dusjoner leveres med fliser på gulv og vegg, samt slukrist på gulv

INNERDØRER
Innvendige dører leveres i fargen bomull S 0502-Y med massiv ramtre og speil i mdf.
Dørene leveres med dempelist og flat terskel for luftespalte. Vrider Lexington sort.

TRAPP
Trapp leveres i ubehandlet furu med åpne trinn. Firkantet trespiler i rekkverk og returgelender.

LISTVERK
Taklist - ubehandlet 21x70mm furu hulkil med profil
Fotlist - ubehandlet 21x95mm furu med profil
Gerikt - ubehandlet 21x95mm furu med profil
Utvendig hjørnelist - Ubehandlet 42x42mm furu slett
Innvendig hjørnelist - (til 14x145 skyggepanel) 15x15mm furu kvartstaff.

VENTILER
Ventilasjonssytemet i hytta baserer seg på veggventiler. Det monteres veggventiler i de fleste rom, se aktuell tegning for eksakte rom, antall og plassering.

ILDSTED
Origo med sideglass og glassplate til gulv. Det leveres sort ventilert stålpipe.

FLISER
Det leveres fliser på gulv til entre, garderobe, teknisk rom, bad, og wc.
Det leveres også fliser på vegg i dusjsone, samt sokkelflis på bad og teknisk rom.
Standard flis er Walks black 30x60cm med 5x5cm mosaikkflis på gulv i dusjsone.

Andre produkter og tjenester

Festemidler
Festemidler for normal inne- og utendørsbruk medfølger leveransen.

Tømrerarbeid
Oppsetting av bygg inkl. terrasse som vist på salgstegning. Arbeidene gjennomføres på ferdig støpt og avrettet fundament levert av forbrukeren eller samarbeidende entreprenør. Fundament må leveres etter spesifikasjoner på arbeidstegning.
Kontrakten forutsetter at det ikke er innstøpt varmerør eller varmekabler i betongplaten.
Arbeidet inkluderer isolering, panelering og listing, samt prosjekt- og fremdriftskoordinering (inkludert fremdriftskoordinering av sideentreprenør).

Mur og flisarbeid
Arbeidet inkluderer påstøp og flislegging rom med flis

Byggesøknad
Faun Gruppen AS er ansvarlig søker og står for innhenting av ansvarsretter, byggesøknad, innhenting av samsvarserklæringer og søknad om ferdigattest. Utarbeidelse og innsending av byggesøknad uten dispensasjoner, samt ferdigattest inngår i prisen. Evt. dispensasjonssøknad med gebyr tilkommer. Saksbehandlingsgebyr fra kommunen kommer i tillegg.

Arbeidstegninger for støping av plate
Viser hvordan støpt såle skal konstrueres og toleransekrav. Hyttene våre er hovedsakelig prosjektert for støpt plate som fundament. Fundamentplan og arbeidstegninger sendes ut ca. 2 uker etter at skriftlig byggetillatelse foreligger. Det prosjekteres ikke for underetasje/kjeller.

Prosjektering av hytta over ferdig støpt såle
Salgstegning og arbeidstegning utarbeides.
Prosjektering av situasjonsplan inkludert kjøp av kartdata og produksjon av koordinater for hytteplassering er inkludert.

Frakt
Frakt er inkludert inntil 150 km fra Gausdal Landhandleri på Lillehammer. Utover dette tilkommer frakt som beregnes pr km.

Søppelhåndtering
Bestilling av container og opprydding i byggeperioden.

Leveranseomfang sideentrepenører elektro og VVS og kjøkken

Elektro-installasjon
El-installasjon leveres av sideentreprenør til Telemarkhytter. Leveransen fra elektriker er ihht oversikt over elektriske installasjoner, se eget vedlegg. Eventuelle andre tilvalg avtales direkte med elektriker.

VVS-installasjon
VVS installasjoner leveres av sideentreprenør til Telemarkhytter. Leveransen fra VVS entreprenør er ihht oversikt over våtromsinstallasjoner, se eget vedlegg. Eventuelle andre tilvalg avtales direkte med rørlegger.

Kjøkken
Kjøkken leveres og monteres av sideentreprenør til Telemarkhytter. Eventuelle tilvalg på kjøkken avtales direkte med kjøkkenleverandør. Frakt på kjøkken tilkommer utoverl t/r 175km fra Dokka.