Logo

 

Gode tider for utenlandsk investering av fritidseiendom

Gunstige tider for investering i fritidseiendom i Norge - for de som får lønn i Danske kroner og Euro.

Det norske hyttemarkedet har blitt et attraktivt alternativ for internasjonale investorer, og de som går med en drøm om å kjøpe fritidsbolig, spesielt for de som holder Euro eller danske kroner (DKK). Den svake norske kronen gir en økonomisk fordel for de som kjøper eiendommer i Norge, og dette gjelder særlig for de i eurosonen og Danmark

Ifølge Deutsche Bank blir den norske kronen sett på som den lavest prisede valutaen i Europa, og prognosene antyder en betydelig styrking av kronen i nær fremtid. Dette åpner opp for en unik mulighet for utenlandske kjøpere, spesielt de med Euro eller DKK, til å dra nytte av dagens gunstige valutakurser.

I denne artikkelen skal vi se nærmer på hva dette kan bety økonomisk og hvilke prosjekter som man bør fokusere på i et investeringsperspekttiv.

«Den norske kronen er den lavest prisede valutaen i Europa» 

Deutsche Bank


Investeringsmessig er det lurt å velge et område med høy etterspørsel og høy omløpshastighet. Disse destinasjonene vil ha en stabil prisvekst og en prisvekst som er vesentlig høyere enn mindre attraktive områder. Videre er det av betydning hvor i destinasjonen man velger å investere. Jo nærmere og mer tilgjengelig man har infrastruktur som skiløyper, alpinbakker og servicefunksjoner som restaurant, kafé, barer, skiutleie, skiskole med mer, jo større sikkerhet for god avkastning. Dette prosjektet har ikke bare et tiltalende design og høy standard, men gir også en ideell mulighet for valutagevinst.

La oss ta et nærmere blikk på et regnestykke for å illustrere den potensielle økonomiske fordelen:

Priseksempel hytte kr 4.490.000,- 

Dagens valutakurs (22.12.2023):

1 Euro = 11,23NOK

1 DKK = 1,5 NOK

For Euro-innehavere:

Pris i Euro = NOK 4,490,000 / 10,70 = €399,820

For DKK-innehavere:

Pris i DKK = NOK 4,490,000 / 1,5 = DKK 2,993,400