Logo

 

Tomte- og hyttemessa

Hytta er en miljøvinner og fremtidens ferievalg.

2. september er det tomtemesse ved Norsk Hyttesenter.

- Derfor er det en offensiv og positiv hyttebransje som ønsker kundene velkommen til tomtemessen 2. september, avslutter han.

2. september er det tomtemesse ved Norsk Hyttesenter, like nord for hovedstaden.

– Hyttemarkedet har litt lavere temperatur enn tidligere. Samtidig ser vi at nordmenns økende miljøfokus styrker troen på hytta som ferieform.

 Det sier Olaf Olstad ved Norsk Hyttesenter. Når det nærmer seg den første lørdagen i september tar han som vanlig på seg rollen som «tomtenisse». Da er det nemlig «Tomtedag» ved det som er Nordens største hytteutstilling, med til sammen 32 utsilte hytter i ulike størrelser.

 Nå slår han på vegne av bransjen et slag for hytta som en miljøvinner:

- Vi må se den norske hyttetradisjonen i et større perspektiv. Sammenliknet med alternative ferier, som for eksempel chartertur, storbyweekend eller cruise, så er hytta et svært miljøvennlig alternativ. En undersøkelse utført av Østfoldforskning dokumenterer dette veldig bra. Hytteferie hjemme i Norge er en vinner når klimaavtrykket måles, sier Olaf Olstad.

 Han mener det norske folk allerede har innsett dette, og at nordmenn derfor i økende grad ønsker å feriere hjemme. Og da gjerne på hytta. Også det er godt dokumentert:

 NHO måler hvert år nordmenns ferieplaner. Før pandemien svarte 58 prosent at de planla ferie hjemme i Norge. I år var denne andelen økt til 68 prosent. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener det er godt mulig vi ser begynnelsen på en varig trend, der færre reiser til utlandet og flere velger kortreist ferie hjemme i Norge.

 - Det gleder oss å høre. Alle som er opptatt av klima og miljø bør juble når nordmenn bruker mindre fly. Tallene forteller oss at nordmenns ferie- og fritidsvaner er i endring. Hytta har trolig aldri vært mer populær enn nå, hevder Olaf Olstad.

 Han tror endringene skyldes flere årsaker:

- Økonomi spiller trolig en rolle. Ferie hjemme på hytta i Norge er rimelig. Kjører du elbil til hytta er det nesten gratis. Det er nok ikke uvesentlig i en tid hvor både renter, strømpriser og matvarer øker.

 - Miljø spiller som vi ser også en rolle for mange. Elbil til hytta er en av de desidert mest miljøvennlige ferieformene i dag. Hytta er en miljøvinner og fremtidens ferievalg for den kommende hyttegenerasjonen.

 Med dette som bakteppe, så synes han at hyttebransjen får ufortjent mye kritikk om dagen.

- Vi skal huske at hyttene kun beslaglegger 0,17 prosent av Norges areal. Det tilsvarer mindre enn 1/3 av Engerdal kommune, sier Olstad.

 - Vi må slutte å snakke om hytta som den store trusselen mot norsk natur. Hyttene beslaglegger i dag minimalt av Norges areal, og det kommer ikke til å øke dramatisk i årene fremover. I et normalår bygges det under 4000 nye hytter i Norge.

 - Vi skulle ønske de mest ihuga hyttemotstanderne løftet blikket litt og evnet å se på hyttene i et litt større perspektiv. I det store bildet er det vanskelig å se det negative i at nordmenn velger hytta fremfor klimauvennlige flyturer til utlandet, sier han.

 - De miljøvennlige ferieformene går aldri av mote. Vårt inntrykk er at den unge generasjonen som kommer inn i markedet ikke synes det er like kult å reise verden rundt med tunge klimaavtrykk i bagasjen når de kommer hjem.

- Derfor er det en offensiv og positiv hyttebransje som ønsker kundene velkommen til tomtemessen 2. september, avslutter han.